Siirry suoraan sisältöön

Taidekeskus

Intohimosta taiteeseen

Taiteilijat esille

Taidekeskus on yhteisö, joka pyrkii ylläpitämään taiteellista toimintaa. Keskukset tarjoavat ihmisille esimerkiksi taidenäyttelyitä, joita voi käydä katsomassa. Taiteilijoille keskukset antavat mahdollisuuden esittää heidän töitään ja tukevat näin taiteilijoiden toimintaa. Lisäksi keskuksissa voi olla tiloja, joita taiteilijat voivat vuokrata ja käyttää töiden tekemisessä.

Näyttelyt ovat keskeinen osa taiteilijoiden elämää. Niiden avulla taiteilijat voivat esitellä taidettaan ihmisille. Taidekeskukset voivat auttaa taiteilijoita saamaan näkyvyyttä ihmisten parissa. Markkinoimalla uutta näyttelyä taiteilijaa tehdään tunnetuksi ja sitä kautta ihmiset saattavat vaikkapa ostaa hänen töitään. Ilman taidekeskuksia toiminta olisi huomattavasti vaikeampaa, joten on kaikkien etu, että tällaista toimintaa järjestetään.

Taiteilija on taidekeskuksen keskiössä, sillä ilman taiteilijoiden työtä ei olisi taidekeskuksia. Vuorovaikutus on tärkeää, sillä taidekeskukset voivat toisaalta auttaa taiteilijaa järjestämällä näyttelyitä ja julkaisemalla tietoa taiteilijasta.

Taiteilija on taidenäyttelyiden keskiössä

Taidekeskukset julkaisevat tulevan vuoden näyttelyt yleensä heti vuoden alussa. Tuolloin tulevan kauden taiteilijat on valittu ja alustavat suunnitelmat näyttelyille on tehty. Esimerkiksi Taidekeskus Kasarmi järjestää tasaisin väliajoin näyttelyitä, joihin he valitsevat vaikkapa paikallisia taiteilijoita.

Taidekeskus on yhteisö

Taidekeskukset saattavat järjestää näyttelyitä erilaisin teemoin. Yksi yleinen teema on esimerkiksi nuorten taiteilijoiden esiin tuominen. Jokaiselle taiteilijalle on ongelma saada näkyvyyttä, joten näyttelyt ovat yksi parhaita tapoja saada yhteys taiteesta pitävään yleisöön. Nuorten taiteilijoiden lisäksi taidekeskuksissa on myös vanhempien jo asemansa vakiinnuttaneiden taiteilijoiden näyttelyitä. 

Taidemuodot monipuolistuvat jatkuvasti

Taiteen luonteeseen ja toimintaan kuuluu, että se kehittyy ja muovautuu jatkuvasti. Historian saatossa uusia taidemuotoja syntyy aina aika ajoin ja tulevaisuudessa tämän trendin voi odottaa jatkuvan. Yleensä taiteesta puhuttaessa tulee mieleen kuvataide, kuvanveisto tai musiikki, mutta ne ovat vain yksi osa koko taiteen kirjoa.

Uudet taidemuodot tulevat myös museoihin ja Suomen museot pyrkivät tuomaan näyttelyihin myös uudenlaista taidetta. Nykytaiteen museo Kiasma on tästä hyvä esimerkki, sillä se on keskittynyt nimenomaan uuteen taiteeseen. Nykytaiteella viitataan niihin taidemuotoihin, jota tehdään juuri tällä hetkellä. Usein museot esittelevät vain vanhoja klassikoita, jolloin uudenlaiselle taideilmaisulle ei löydy tilaa.

Viimeisimmät artikkelit

Oopperalaulaja

Suomalaiset oopperalaulajat

Tiedätkö sinä, ketkä ovat suosituimmat suomalaiset oopperalaulajat? Katso täältä parhaat laulajat ja heidän esittelynsä.

Tuusulassa on paljon kotiseutumuseokohteita

Tuusulan museot

Tuusulan museot ovat Suomen merkittävimpien taiteilijoiden entisiä asuintaloja. Tutustu kiehtoviin museokohteisiin lukemalle vinkit kohteisiin.

Erilaisia soittimia

Klassista musiikkia

Kiinnostaako klassinen musiikki enemmänkin? Tutustu täällä millaista se on ja missä kaikkialla klassista musiikkia voi kuunnella.

Soittajat rivissä

Suomalainen klassinen musiikki

Monille vielä vieras suomalainen klassinen musiikki on ajaton taidemuoto. Lue lisää taidemusiikista ja sen tunnetuista säveltäjistä!

Taidekeskus eri taidemuotojen esiin tuojana

Taidekeskus on yhteisö

Suomessa on monenlaisia taidekeskuksia, jotka kukin on keskittynyt johonkin tiettyyn teemaan. Taidekeskus voi tuoda esiin paikkakuntalaisten taidetta tai jonkin historian kannalta keskeisen taiteilijan töitä. Eri taidemuodot on laajalti esille suomalaisissa taidekeskuksissa, sillä maahamme mahtuu varsin kattava määrä erilaisia taiteeseen keskittyneitä laitoksia. Taiteen kenttä muuttuu jatkuvasti ja taidekeskukset siinä samalla.

Taidekeskus saattaa nykyään pitää näyttelyitä esimerkiksi korutaiteesta, muodista tai digitaalisesta taiteesta. Kalevalaiset korut ovat aina kiehtoneet suomalaisia ja uusia korutaiteilijoita syntyy jatkuvasti. Muotia on pidetty jo pitkään omana taiteenlajinaan ja siihen liittyviä näyttelyitä pidetään useita joka vuosi. Digitaalinen taide on uusi taiteen muoto, jossa erilaiset tekniset laitteet näyttelevät keskeistä osaa. Nykyään näyttelyt voivat olla periaatteessa mitä tahansa.

Taidekeskus tarjoaa kaikille jotakin

Taidekeskus on monipuolinen kohtaamispaikka, jossa viihtyvät niin tavalliset ihmiset, perheet kuin taiteeseen keskittyneet asiantuntijat ja taiteilijatkin. Keskusten tiloissa pidetään usein erilaisia tapahtumia, jotka liittyvät jollakin tapaa taiteeseen. Taidekeskuksiin kutsutaan eri alojen asiantuntijoita kertomaan viimeisimmät käänteet jonkin taiteenalan tapahtumista. Sieltä voi saada tärkeää tietoa ja oppia paljon uutta niin taiteesta kuin ihmisistä.

Luentojen ja koulutusmahdollisuuksien lisäksi taidekeskuksissa järjestetään konsertteja. Usein esimerkiksi näyttelyn avajaisten yhteydessä on konsertti. Näin ollen taidekeskus antaa mahdollisuuden nauttia taiteesta monipuolisesti. Jos olet kiinnostunut taiteesta, kannattaa tutustua myös museokorttiin, jolla aukeavat ovet Suomen satoihin museoihin ja taidekeskuksiin.