Taidekeskus

Intohimosta taiteeseen

Taidekauppa

Taiteilijat esille

Taidekeskus on yhteisö, joka pyrkii ylläpitämään taiteellista toimintaa. Keskukset tarjoavat ihmisille esimerkiksi taidenäyttelyitä, joita voi käydä katsomassa. Taiteilijoille keskukset antavat mahdollisuuden esittää heidän töitään ja tukevat näin taiteilijoiden toimintaa. Lisäksi keskuksissa voi olla tiloja, joita taiteilijat voivat vuokrata ja käyttää töiden tekemisessä.

Näyttelyt ovat keskeinen osa taiteilijoiden elämää. Niiden avulla taiteilijat voivat esitellä taidettaan ihmisille. Taidekeskukset voivat auttaa taiteilijoita saamaan näkyvyyttä ihmisten parissa. Markkinoimalla uutta näyttelyä taiteilijaa tehdään tunnetuksi ja sitä kautta ihmiset saattavat vaikkapa ostaa hänen töitään. Ilman taidekeskuksia toiminta olisi huomattavasti vaikeampaa, joten on kaikkien etu, että tällaista toimintaa järjestetään.

Taiteilija on taidekeskuksen keskiössä, sillä ilman taiteilijoiden työtä ei olisi taidekeskuksia. Vuorovaikutus on tärkeää, sillä taidekeskukset voivat toisaalta auttaa taiteilijaa järjestämällä näyttelyitä ja julkaisemalla tietoa taiteilijasta.

Taiteilija on taidenäyttelyiden keskiössä

Taiteilija on taidenäyttelyiden keskiössä

Taidekeskukset julkaisevat tulevan vuoden näyttelyt yleensä heti vuoden alussa. Tuolloin tulevan kauden taiteilijat on valittu ja alustavat suunnitelmat näyttelyille on tehty. Esimerkiksi Taidekeskus Kasarmi järjestää tasaisin väliajoin näyttelyitä, joihin he valitsevat vaikkapa paikallisia taiteilijoita.

Taidekeskukset saattavat järjestää näyttelyitä erilaisin teemoin. Yksi yleinen teema on esimerkiksi nuorten taiteilijoiden esiin tuominen. Jokaiselle taiteilijalle on ongelma saada näkyvyyttä, joten näyttelyt ovat yksi parhaita tapoja saada yhteys taiteesta pitävään yleisöön. Nuorten taiteilijoiden lisäksi taidekeskuksissa on myös vanhempien jo asemansa vakiinnuttaneiden taiteilijoiden näyttelyitä.

Taidemuodot monipuolistuvat jatkuvasti

Taiteen luonteeseen ja toimintaan kuuluu, että se kehittyy ja muovautuu jatkuvasti. Historian saatossa uusia taidemuotoja syntyy aina aika ajoin ja tulevaisuudessa tämän trendin voi odottaa jatkuvan. Yleensä taiteesta puhuttaessa tulee mieleen kuvataide, kuvanveisto tai musiikki, mutta ne ovat vain yksi osa koko taiteen kirjoa.

Uudet taidemuodot tulevat myös museoihin ja Suomen museot pyrkivät tuomaan näyttelyihin myös uudenlaista taidetta. Nykytaiteen museo Kiasma on tästä hyvä esimerkki, sillä se on keskittynyt nimenomaan uuteen taiteeseen. Nykytaiteella viitataan niihin taidemuotoihin, jota tehdään juuri tällä hetkellä. Usein museot esittelevät vain vanhoja klassikoita, jolloin uudenlaiselle taideilmaisulle ei löydy tilaa.

Viimeisimmät artikkelit

Taide
Suomalainen taidemaalaus: Inspiroivat taidemaalarit kotimaastamme
by Sonja/ on 08 May 2023

Suomalainen taidemaalaus: Inspiroivat taidemaalarit kotimaastamme

Taide on aina ollut tärkeä osa yhteiskuntaa, ja suomalainen taidemaalaus on omalta osaltaan rikastuttanut kotimaamme taidekenttää. Suomessa on aina ollut vahva perinne taidemaalauksen arvostamisesta, ja lukuisat suomalaiset taidemaalarit ovat inspiroineet sekä kotimaisia että kansainvälisiä yleisöjä. Tässä artikkelissa tutustumme suomalaisen taidemaalauksen merkittävimpiin ja inspiroivimpiin taidemaalareihin. Suomalainen taidemaalaus ja sen esikuvat Suomessa on pitkä taidemaalauksen historia, joka juontaa juurensa vuosisatojen taakse. Klassikot kuten Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt ja Helene Schjerfbeck ovat jättäneet lähtemättömän jäljen suomalaiseen taidemaalaukseen.

Taide
Suomalaiset kultakauden taiteilijat loivat merkittäviä teoksia
by Sonja/ on 08 Aug 2022

Suomalaiset kultakauden taiteilijat loivat merkittäviä teoksia

Termi kultakausi on lähtöisin kreikkalaisilta ja roomalaisilta runoilijoilta. Se kuvastaa ajanjaksoa, jolle ajoittuu useita suuria saavutuksia tai kehitysaskeleita. Suomessa taiteen kultakausi ajoittuu 1800-luvun lopulle ja vuosisadan vaihteeseen, jolloin monet merkittävät taiteilijat loivat niin kansallisesti omanlaistaan kuin kansainvälisesti arvostettua taidetta. Kultakauden taiteilijat nostivat esiin kotimaataan ja loivat monia kansallisesti merkittäviä teoksia. Aikakausi ilmeni paitsi kuvataiteessa myös kirjallisuudessa, musiikissa ja arkkitehtuurissa. Kultakauden taiteilijat tärkeitä Suomen kuvaajia Suomalaisen taiteen kultakauden yksi merkittävimmistä henkilöistä oli Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), joka oli yksi Suomen merkittävimmistä taidemaalareista.

Taide
Maailman parhaat laulajat klassisessa musiikissa
by Sonja/ on 23 May 2022

Maailman parhaat laulajat klassisessa musiikissa

Maailman parhaat laulajat osaavat tulkita perinteisiä klassikkoteoksia tavalla, joka tuo näiden teosten luonteen esiin erinomaisesti. Tämä on juuri se ero, mikä erottaa maailmaan parhaat keskitasoisista laulajista. Monet laulajat saattavat olla teknisesti lähes samalla tasolla, mutta siitä huolimatta toisen laulu kuulostaa paremmalta. Tässä tulee juuri tulkinta esiin, sillä oikealla tavalla käytetty ääni tuo pienet nyanssit paremmin esiin. Maailman parhaat laulajat – Luciano Pavarotti Luciano Pavarottia on pidetty perinteisesti yhtenä parhaista laulajista varsinkin oopperan saralla.

Taide
Suomalaiset oopperalaulajat
by Sonja/ on 26 Dec 2021

Suomalaiset oopperalaulajat

Ooppera vetää monia suomalaisia musiikin ystäviä puoleensa, mutta myös niitä, jotka haluavat nauttia kulttuurielämyksestä ja tunteikkaasta näytelmästä. Lajina ooppera ei ole kaikkein helpoimmasta päästä, eikä oopperalaulaminen ole kaikkia varten. Siitä huolimatta myös Suomesta löytyy lukuisia taitavia oopperalaulajia, joista osa on saanut menestystä myös ulkomailla asti. Tässä artikkelissa esittelemme sinulle tunnetuimmat suomalaiset oopperalaulajat ja heidän menestyksensä maailmalla. Tunnetuimmat suomalaiset oopperalaulajat Tunnetuimmat oopperalaulajat Suomessa ovat Karita Mattila, Johanna Rusanen-Kartano, Juha Uusitalo, Jyrki Anttila ja Pentti Hietanen.

Taide
Tuusulan museot
by Sonja/ on 14 Nov 2021

Tuusulan museot

Tuusula on pieni suuri kaupunki, mitä tulee kulttuuritarjontaan. Tuusulan museot ovat maankuuluja ja tunnettuja jopa rajojemme ulkopuolella. Tässä kirjoituksessa kerromme Tuusulan kiehtovista ja persoonallisista museoista ja museokohteista. Kaupungin ylläpitämään Tuusulan museoon kuuluvat Taiteilijakoti Erkkola, Halosniemi, Aleksis Kiven kuolinmökki sekä Klaavolan talo. Tuusulan kunta vastaa näiden museoiden ylläpidosta ja kunnossapidosta. Museo vastaa myös Kellokosken sairaalan ja Jokelan tiilitehtaan museoiden ylläpidosta. Tuusulan museot ja rantatien taiteilijayhteisö Tuusulan Rantatien museot ovat jääneet perintönä taiteilijayhteisön elämästä.

Taide
Klassista musiikkia
by Sonja/ on 10 Nov 2021

Klassista musiikkia

Klassista musiikkia ei hirveästi mainosteta nykypäivänä, ainakaan verrattuna siihen miten paljon kevyt musiikki on kaikkialla esillä. Usein jos et ole tutustunut klassiseen musiikkiin, mieleen tulee ensimmäisenä soittimista piano ja viulu, ja säveltäjistä Mozart sekä Beethoven. Klassinen musiikki kuitenkin on paljon muutakin kun vain näitä. Klassiset kappaleet kertovat loistavasti kaikenlaisia tarinoita ja kuvailevat tuntemuksia, jonka takia ne vaihtelevat luonteeltaan hyvinkin paljon. Klassista musiikkia konserteissa Vaikka klassista musiikkia pääsee kuuntelemaan missä vain sovelluksessa tai sivustolla mistä voi kuunnella mitä vain muutakin musiikkia, saa siitäkin kokemuksena mahtavamman kun pääsee konserttiin kuuntelemaan orkesteria.

Taidekeskus eri taidemuotojen esiin tuojana

Taidekeskus eri taidemuotojen esiin tuojana

Suomessa on monenlaisia taidekeskuksia, jotka kukin on keskittynyt johonkin tiettyyn teemaan. Taidekeskus voi tuoda esiin paikkakuntalaisten taidetta tai jonkin historian kannalta keskeisen taiteilijan töitä. Eri taidemuodot on laajalti esille suomalaisissa taidekeskuksissa, sillä maahamme mahtuu varsin kattava määrä erilaisia taiteeseen keskittyneitä laitoksia. Taiteen kenttä muuttuu jatkuvasti ja taidekeskukset siinä samalla.

Taidekeskus saattaa nykyään pitää näyttelyitä esimerkiksi korutaiteesta, muodista tai digitaalisesta taiteesta. Kalevalaiset korut ovat aina kiehtoneet suomalaisia ja uusia korutaiteilijoita syntyy jatkuvasti. Muotia on pidetty jo pitkään omana taiteenlajinaan ja siihen liittyviä näyttelyitä pidetään useita joka vuosi. Digitaalinen taide on uusi taiteen muoto, jossa erilaiset tekniset laitteet näyttelevät keskeistä osaa. Nykyään näyttelyt voivat olla periaatteessa mitä tahansa.

Taidekeskus tarjoaa kaikille jotakin

Taidekeskus on monipuolinen kohtaamispaikka, jossa viihtyvät niin tavalliset ihmiset, perheet kuin taiteeseen keskittyneet asiantuntijat ja taiteilijatkin. Keskusten tiloissa pidetään usein erilaisia tapahtumia, jotka liittyvät jollakin tapaa taiteeseen. Taidekeskuksiin kutsutaan eri alojen asiantuntijoita kertomaan viimeisimmät käänteet jonkin taiteenalan tapahtumista. Sieltä voi saada tärkeää tietoa ja oppia paljon uutta niin taiteesta kuin ihmisistä.

Luentojen ja koulutusmahdollisuuksien lisäksi taidekeskuksissa järjestetään konsertteja. Usein esimerkiksi näyttelyn avajaisten yhteydessä on konsertti. Näin ollen taidekeskus antaa mahdollisuuden nauttia taiteesta monipuolisesti. Jos olet kiinnostunut taiteesta, kannattaa tutustua myös museokorttiin, jolla aukeavat ovet Suomen satoihin museoihin ja taidekeskuksiin.