Taiteen vaikutus mielenterveyteen

post thumb
Taide
by Sonja/ on 20 Jun 2024

Taiteen vaikutus mielenterveyteen

Kysymyksiä herättää usein se, miten taide vaikuttaa ihmiseen. Normaali ja terve ihminen nauttii taiteesta omalla tavallaan, mutta taiteen vaikutus mielenterveyteen on myös positiivinen. Sitä ei aina edes tule ajatelleeksi, kun mieli on järkkynyt ja mieli tekee istua vain kotona. Taiteen positiivisia vaikutuksia on tutkittu jo pitkään ja nykyään tunnetaankin varsin hyvin sen vaikutukset mielialaan, masentuneisuuteen sekä ahdistuneisuuteen. Joten katsotaan asiaa hiukan lähemmin.

Miten taiteen vaikutus mielenterveyteen näkyy arjessa?

Tutkimuksia on tehty ja niissä on todettu, että osallistuminen eri taiteenlajeihin, voidaan vahvistaa hyvin monella tavoin mielen hyvinvointia. Arki sujuu huomattavasti paremmin mielenterveyden haasteiden keskellä, kun taide on läsnä.

Taide auttaa tunnistamaan omia tunteita, jolloin on helpompi harjoitella oman mielen tunnetiloja. Niiden avulla hyvinvointi paranee ja taiteen kautta voi löytää itselleen täysin uuden tavan ilmaista tunteitaan. Usein näitä tunnetiloja on hyvin vaikea kuvata sanoiksi tai niistä ei edes halua puhua.

Taiteen vaikutus mielenterveyteen näkyy nopeasti positiivisina signaaleina, sillä se on aikuisille yksi tapa heittäytyä ikään kuin leikin maailmaan. Aikaisemmin Kanuuna Casino on saattanut näyttäytyä hyvin kriittisenä, mutta nyt sitä uskaltaa lähestyä huomattavasti pelottomammin.

Miten taiteen vaikutuksia on tutkittu?

Taiteen vaikutuksista on tunnistettu ahdistuneisuuteen ja varsinkin sen määrään. Lisäksi se on huomattu sen vaikuttavan stressiin sekä sen hallintaan. Siksi taidetta käytetään varsin monipuolisesti arjen selviytymiskeinona ja kuten jo äsken mainittiin tunteiden säätelyssä.

Kun taiteen vaikutus mielenterveyteen on näin selvä, niin taidetta voidaan myös hyödyntää monipuolisesti. Apuna voidaan käyttää musiikkia, teatteria sekä taidenäyttelyitä. Myös laulaminen sekä tanssiminen ovat suorassa yhteydessä elämän tyytyväisyyteen.

Tärkeää on voimaannuttava kokemus, vaikka taideterapiaa ei käytettäisi tavoitteellisesti. Taiteen avulla positiivisen identiteetin rakentaminen onnistuu sekä erilaisissa taite- tai kriisikohdissa.

Taiteen vaikutus mielenterveyteen tuo uuden ulottuvuuden

Terapeuttinen ulottuvuus näkyy myös mielenterveydestä kärsivän taidenautinnossa. Se lisää sosiaalista vuorovaikutusta sekä luottamusta. Se antaa osallistujalle mahdollisuuden tulla kuulluksi sekä nähdyksi, mutta myös antaa tunnetta siitä, että on arvostettu.

Usein juuri arvostus on se, mikä auttaa pääsemään pahimman yli. Tärkeintä on onnistua ja olla riittävä sekä uskoa siihen, että onnistuminen tulee itsestä. Kaiken pukeminen taiteen avulla ikään kuin sanoiksi tekee olosta huomattavasti stressittömämpää.

Monelle ongelmista kärsivälle taiteen vaikutus mielenterveyteen voi tulla yllätyksenä, mutta samalla se avaa väylää parempaan elämään. Siksi olisikin suotavaa, että taiteen monia keinoja pystyttäisiin käyttämään yhä enemmän sanoittamaan tunteita sekä ajatuksia. Se toisi helpotusta yhä useamman arkeen.

Ajatukset liikkeelle

Taide vaikuttaa hyvin eri tavoin eri ihmisiin. Kaikki eivät saa kuvataiteesta samaa elämystä, sillä toiselle se herättävä voima löytyy joko musiikista tai teatterista. Siksi pitäisi olla mahdollisuus kokeilla useampia taiteen suuntauksia, joiden avulla on mahdollisuus päästä lähemmäs itseään ja omia ajatuksiaan.

Hyvä idea on taidekeskus, jossa on mahdollisuus lähestyä asiaa useammalta eri kantilta. Se vaatisi myös resursseja ohjaamaan ongelmista kärsivän aiheesta toiseen. Hänellä ei välttämättä ole itsellään voimia ottaa kaikkia näitä erilaisia askelia, mutta hyvin suunniteltu apua veisi hänet oikeaan suuntaan ja mahdollisuuksiin.

Taide herättää terveissä ihmisissä paljon ajatuksia ja vielä enemmän se laittaa niitä liikkeelle ongelmaisella. Uudet näkökulmat avaavat ovia parempaan suuntaan ja mieli alkaa voida huomattavasti paremmin.

Taiteen vaikutus mielenterveyteen yhteenvetoa

Taiteen kaikki mahdollisuudet pitää valjastaa mielen hyvinvoinnille. Taide kuuluu jokaiselle ja se tuo hyötyjä sekä uusia mahdollisuuksia ottaa askelia kohti parempaa elämää. Jokaiselle ihmiselle on annettava mahdollisuus tulla nähdyksi tai kuulluksi.